Oogafwijkingen en -aandoeningen

Veel oogafwijkingen kunnen we bij Specsavers gemakkelijk herkennen en corrigeren met een bril of lenzen. Herkent u zich in één van de onderstaande oogafwijkingen, neem dan contact op en plan een oogonderzoek zodat we u verder kunnen helpen.

Wat is bijziend?

Iemand met bijziendheid ziet onscherp in de verte, terwijl voorwerpen dichtbij heel scherp te zien zijn. De oogbol is te lang of de breking van de lens is te sterk. De lichtstraal valt voor het netvlies. Een negatieve lens (minsterkte) corrigeert myopie (stippellijn).

Wat is verziend?

Bij verziendheid zijn voorwerpen dichtbij onscherp te zien. Voorwerpen ver weg zijn daarentegen wel duidelijk te zien De oogbol is te kort of de breking van de lens is te zwak. Bij ruststand van de accommodatiespier valt de lichtstraal achter het netvlies. Een positieve lens (plussterkte) corrigeert hypermetropie (stippellijn).

Wat is een cilinderafwijking?

De breking van de lichtstraal is in de ene richting anders dan in de andere, waardoor een wazig beeld ontstaat. De bolling van het oog is niet rond, maar ovaal. Meestal gaat dit gecombineerd met myopie of hypermetropie. Astigmatisme wordt gecorrigeerd door een lens met twee verschillende sterktes. Het verschil tussen deze sterktes wordt een cilinder genoemd.

Wat is fixatie disparatie (FD)?

Wanneer je ogen niet goed met elkaar samenwerken, heet dit ook wel fixatie disparatie (FD). Gevolg is dubbel zicht, wat veel hinder kan veroorzaken. Het kan verholpen worden met prismaglazen, deze glazen zorgen ervoor dat u met twee ogen weer één beeld ziet. Bij Specsavers meten we wel prisma’s, maar we schrijven ze niet voor. Wanneer er dus prisma’s worden gemeten, adviseren we een afspraak te maken bij een oogarts of orthoptist. Zij zijn specialist en bekijken op welke wijze dit het gecorrigeerd kan worden, er zijn vaak meerdere opties dan een prisma. Met het juiste recept kunt u dan bij Specsavers een bril met prisma en cilinder krijgen.

Aandoeningen

Aan het oog kunnen aandoeningen ontstaan die met een bril of lenzen niet zijn te verhelpen. Bij Specsavers kunnen we in sommige gevallen de aandoening signaleren en zullen u dan adviseren om naar oogarts te gaan.

Kleurenblindheid

Zo’n 700.000 Nederlanders zijn kleurenblind en kunnen bepaalde kleuren niet van elkaar onderscheiden. In veel gevallen is dit genetisch bepaald. Vaak kunnen mensen met kleurenblindheid wel veel kleuren zien, maar hebben ze moeite met het onderscheiden van specifieke kleuren. Waar 8 procent van de mannelijke bevolking moeite heeft met het onderscheiden van bepaalde kleuren, is dat bij vrouwen slechts 2 procent. In ruim 99 procent van de gevallen zijn rood en groen de kleuren die men niet kan onderscheiden. Testen of je kleurenblind bent? Doe dan de bekende ‘Ishihara’-kleurentest.

Glaucoom

Glaucoom is een aandoening van de oogzenuw en is de voornaamste oorzaak van blindheid. De precieze oorzaak is niet bekend, er ontstaat schade aan de oogzenuw met als gevolg verkleining van het gezichtsveld. Er zijn verschillende soorten glaucoom, maar de primaire open-hoek is de meest voorkomende. Wanneer de aandoening op tijd wordt ontdekt, kunnen medicijnen of een chirurgische ingreep verlies van het gezichtsveld voorkomen of vertragen.

Staar

Bij staar vertroebelt de lens van het oog, waardoor het zicht minder scherp wordt. Meestal wordt staar veroorzaakt door ouderdom, maar niet iedereen ontwikkelt staar bij het ouder worden. Daarnaast kan staar ook ontstaan door oogletsel, bijvoorbeeld door een harde klap, een chemische of elektrische brandwond of een hoge dosis straling. In zeldzame gevallen is staar een bijwerking van langdurig gebruik van medicijnen en oogziekten, ontstaat het bij de geboorte of ontwikkelen jonge kinderen staar door een genetische oorzaak.

Symptomen van staar kunnen zijn:

 • Wazig zien
 • Slecht zicht in het donker
 • Gevoeligheid voor licht
 • Dubbel zien
 • Snel veranderde sterkte van contactlenzen/bril
 • Zichtbaar lichter worden van pupil

Het uitvoeren van een volledig oogonderzoek is de beste manier om te ontdekken of iemand staar heeft. Merkt u veranderingen in uw gezichtsvermogen? Raadpleeg uw opticien of arts.

Gratis oogonderzoek

Maculadegeneratie

Maculadegeneratie is een oogaandoening waardoor de gezichtsscherpte afneemt. maculadegeneratie tast de macula aan, het ovale gebied in het midden van het netvlies. Hierin bevindt zich het grootste aantal kegeltjes die ervoor zorgen dat we contrast en kleuren waarnemen.

Leeftijd is in de westerse wereld de belangrijkste oorzaak van maculadegeneratie. Er zijn twee vormen: droge en natte maculadegeneratie. Bij droge maculadegeneratiewordt het aantal kegeltjes heel langzaam steeds minder, waardoor het zicht ook steeds slechter zal worden. Dit kan niet behandeld worden, wel weten we dat gezonde voeding (groene bladgroente) en niet roken een positief effect heeft.

Bij natte maculadegeneratie ontwikkelen nieuwe bloedvaatjes zich van het vaatvlies naar de macula. Omdat de nieuwe bloedvaatjes zeer fragiel zijn, kunnen ze vloeistof lekken onder de macula. Dit veroorzaakt snel schade aan de macula en kan leiden tot verlies van het centrale gezichtsvermogen in zeer korte tijd, mits het op tijd wordt behandeld. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, zoals een laserbehandeling of medicatie in het oog.

In uitzonderlijke gevallen gaat droge maculadegeneratie over in natte maculadegeneratie.

Acanthamoebe

Acanthamoeba Keratitis is een zeldzame ooginfectie. Het wordt veroorzaakt door de Acanthamoebe, dit is een amoebe die in waterige omgevingen aanwezig is. Dragers van contactlenzen lopen een grotere kans op de ooginfectie op te lopen indien zij de lenzen in aanraking laten komen met water. Deze hoornvliesontsteking is heel pijnlijk en kan moeilijk behandeld worden. De Acanthamoebe is resistent voor antibiotica, oogdruppels of in het ergste geval een hoornvliestransplantatie kunnen wel helpen. De diagnose wordt gesteld door middel van laboratoriumonderzoek.

Symptomen kunnen o.a. zijn:

 • Rode en ontstoken ogen
 • Pijnlijke ogen
 • Waterige ogen
 • Wazig zicht
 • Verminderd zicht
 • Ringvormige zweren rond het hoornvlies
 • Vochtophoping

Om Acanthamoebe Keratitis te voorkomen is het belangrijk om de lenzen niet te dragen tijdens het zwemmen. Een goede hygiene bij het gebruik van contactlezen zoals lenzen en lenzendoosjes regelmatig reinigen en op tijd vervangen en contactlenzen nooit met water wassen of spoelen is belangrijk.