Beleid en Schema voor het bewaren van gegevens

Dit is het beleid voor de medewerkers met betrekking tot alle Specsavers gegevens, dat een raamwerk biedt voor alle beslissingen of een bepaald document, bedrijfsgegevens of gegevens dan wel: * Bewaard moet blijven – en zo ja, hoe lang, dan wel: Vernietigd moet worden – en zo ja, wanneer en op welke wijze.

Dit overzicht geeft een lijst van de soorten gegevens, documenten of bedrijfsgegevens die Specsavers heeft. De lijst geeft aan waarom wij deze bewaren, hoe lang ze bewaard blijven, of ze na een bepaalde tijd beoordeeld moeten worden of dat ze na een vaste tijd verwijderd kunnen worden.

Het Bewaaroverzicht geeft het officiële beleid van de organisatie aan en biedt structurele aanwijzingen voor alle medewerkers voor het omgaan met het verwerken van en besluitvorming over de verwerking van gegevens, documenten of bedrijfsgegevens op dergelijke wijze dat ze voldoende en relevant zijn en uitsluitend bewaard worden zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Het is een vereiste van de Wet Bescherming Persoonsgevens (inclusief de AVG) voor alle landen waar Specsavers actief is, dat dit bewaarbeleid wordt nagevolgd en nageleefd. Het overzicht geldt voor alle landen, * wanneer lokale wetten afwijken van de tijdsperioden voorgeschreven in het wereldwijde overzicht, worden lokale overzichten toegevoegd en maken ze deel uit van het wereldwijde overzicht.

 

Het gebruik van het Bewaaroverzicht

Het Bewaaroverzicht wordt gebruikt als referentiepunt in het dagelijkse management van gegevens, zakelijke documenten of bedrijfsgegevens. Het beste uitgangspunt om te beslissen hoelang gegevens, documenten of bedrijfsgegevens bewaard moeten blijven, is het tijdstip waarop de gegevens, documenten of bedrijfsgegevens aangemaakt zijn. Als een nieuw papieren of elektronisch bedrijfsgegevens aangemaakt wordt, dient het Bewaaroverzicht als gids over de voorwaarden waaronder dat Bedrijfsgegevens wordt beheerd, opgeslagen en uiteindelijk verwijderd.

Het Bewaaroverzicht is onderverdeeld in zakelijke functies.

Als u geen vermelding kunt vinden van uw bedrijfsgegevens, neem dan contact op met de Juridische Afdeling en vraag hun advies.


Bedrijfsafdeling

Soort gegevens

Bewaartijd

Verwijderen of Beoordelen

Redelijk, Wettig, Beoordelings- criteria

Commentaar

Gegevens Afspraken

Gegevens afspraken met klanten (incl. gegevens voor en na de afspraak)

Zes jaar na de datum van de afspraak

Verwijderen

Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 37 Vrijstellings-Besluit)

Audiologie gegevens

Medische gegevens Klant/Patiënt (inclusief test resultaten, recepten, aantekeningen etc.)

Nederlandse wetgeving. Niet langer dan 15 jaar na de beëindiging van de behandeling voor volwassenen en kinderen

Verwijderen

Wet op de Geneeskundige Behandelings-overeenkomst