Lokaal betrokken

Man en vrouw zoeken prijzen hoortoestel

Voor betaalbare en professionele oog- en hoorzorg weten veel consumenten Specsavers te vinden. Maar wist u dat onze winkels al jarenlang betrokken zijn bij de lokale gemeenschap? Deze betrokkenheid zetten ze graag om in actie door een initiatief in de buurt financieel te steunen. Per verkocht montuur en hoortoestel wordt namelijk hiervoor een vast bedrag opzij gezet. Met uw aankoop draagt u dus automatisch een steentje bij.

Specsavers X Leger des Heils

Zowel het Leger des Heils als Specsavers staan middenin de samenleving én in de lokale buurt. Daarom ondersteunen alle Specsavers-winkels financieel een huiskamer van het Leger des Heils in de buurt. Deze ruim 100 buurthuiskamers door heel Nederland zijn toegankelijk voor iedereen.

Mensen kunnen er terecht voor een kopje koffie, spelletje, maaltijd, vragen en begeleiding, zoals bijvoorbeeld bij schulden of huiswerk. Wie je ook bent, in de buurthuiskamer van het Leger des Heils word je gezien én gehoord. Net als bij Specsavers.

“Met de buurthuiskamers willen we mensen uit een sociaal isolement halen of dit voorkomen. Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo'n locatie vaak echt een vangnet. Wij zijn ontzettend blij met de steun van alle Specsavers-winkels. Samen maken we zo in de buurt een positief verschil.”

ir A.G.C. (Bert) van de Haar , directeur bij Leger des Heils

Stichting Specsavers Steunt

In 2010 is Stichting Specsavers Steunt in het leven geroepen om lokale initiatieven te ondersteunen. Sinds de oprichting is er al ruim 2,5 miljoen euro aan zo’n 1.500 doelen gedoneerd. Het bestuur van Stichting Specsavers Steunt werkt op vrijwillige basis. Download hier het financieel verslag.

U kunt zelf geen doel aanmelden voor steun. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via nl.stichtingspecsaverssteunt@specsavers.com