Algemene voorwaarden voor online aankopen

Algemene voorwaarden voor online aankopen

Lees deze Algemene voorwaarden voor online aankopen zorgvuldig door voordat u producten of diensten bestelt via de Specsavers-website www.specsavers.nl. Hierin wordt uiteengezet onder welke voorwaarden Specsavers alle op de website aangeboden producten en diensten voor u beschikbaar maakt.

Om Specsavers producten en diensten te bestellen dient u akkoord te gaan met en bent u verplicht zich te houden aan deze Algemene voorwaarden voor online aankopen. Specsavers adviseert u een exemplaar van deze Algemene voorwaarden voor online aankopen af te drukken of te downloaden ter referentie.

1 - Algemeen

1.1 
Deze Algemene voorwaarden voor online aankopen zijn van toepassing op alle bestellingen die online worden gedaan via www.specsavers.nl/ ("de Website").

1.2 
Het producten- en dienstenaanbod op de Website wordt geleverd door een van de Nederlandse winkels in Nederland die u gedurende het bestelproces selecteert, welke winkel partij zal zijn bij de koop- of dienstenovereenkomst die met u wordt gesloten (hierna te noemen: "Specsavers"). Specsavers zal u de bestelde producten of diensten leveren.

1.3
Bij het plaatsen van bestellingen via deze Website wordt u gevraagd een Specsavers-winkel te kiezen. Die winkel zal de bestelde producten of diensten leveren. De contactgegevens van deze Specsavers-winkel worden weergegeven in de bevestigings-e-mail na ontvangst van uw bestelling.

1.4
Indien u vragen heeft over uw bestelling of de Website, neem dan contact op met de Specsavers klantenservice; e-mail: onlineservice@specsavers.nl; telefoon: 088-804 89 00.

2 - Een bestelling plaatsen

2.1
U kunt bestellingen plaatsen op de Website. Een dergelijke bestelling zal gelden als een aanbod van u aan Specsavers om de producten of diensten van Specsavers af te nemen. Specsavers zal de ontvangst van uw bestelling zo spoedig mogelijk bevestigen door u per email een ontvangstbevestiging te sturen.

2.2
Er zal sprake zijn van een overeenkomst voor de levering van producten of diensten nadat Specsavers uw bestelling heeft aanvaard en dit aan u heeft bevestigd. De aanvaarding van uw bestelling door Specsavers wordt geacht te zijn gerealiseerd op het moment dat Specsavers u per email heeft bevestigd dat de producten zijn verstuurd of de diensten zijn of zullen worden geleverd. Er komt dan een overeenkomst tot stand voor de producten of diensten waarvan de verzending of levering in de voorgaande email is bevestigd ("Overeenkomst"). Specsavers zal u op de hoogte brengen van deze bevestiging in dezelfde email die ontvangstbevestiging bevat zoals voorzien in artikel 2.1 hierboven. Specsavers zal in u in elk geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling bevestigen of zij uw bestelling al dan niet heeft aanvaard.   

2.3
Specsavers kan uw bestelling weigeren. In dat geval komt er geen Overeenkomst tot stand. Specsavers kan bijvoorbeeld uw bestelling weigeren indien uw betaalgegevens onjuist zijn of Specsavers deze niet heeft kunnen verifiëren. 

2.4 
Tijdens het verwerken van uw bestelling wordt u per e-mail op de hoogte gehouden indien een van de bestelde producten of diensten niet beschikbaar is of indien er een probleem is met uw bestelling of betaling.

2.5
Indien bepaalde bestelde producten of diensten (om wat voor reden dan ook) niet beschikbaar zijn of niet kunnen worden geleverd, kan Specsavers u alternatieve producten of diensten van vergelijkbare kwaliteit en prijs aanbieden. Indien Specsavers geen alternatieven kan aanbieden of indien u dergelijke alternatieven niet wenst, kan Specsavers uw bestelling (deels) annuleren. Specsavers stort uw betaling terug binnen 10 dagen na de datum waarop Specsavers uw bestelling heeft ontvangen. Specsavers betaalt het bedrag terug via dezelfde betalingsmethode die u gebruikte bij de bestelling.

2.6
Met de functie "Mijn account" kunt u de status van lopende bestellingen en abonnementen controleren en nieuwe bestellingen en abonnementen via de Website plaatsen zonder dat u opnieuw uw gegevens moet registreren (met uitzondering van uw recept). U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en het juiste gebruik van uw wachtwoord en dient al het redelijke te doen om te zorgen dat het wachtwoord vertrouwelijk blijft.

2.7
Bij het plaatsen van een bestelling inzake brillen of contactlenzen dient u te bevestigen dat:

  • u over een actuele oogmeting / contactlensspecificatie beschikt, afgegeven door een opticien of optometrist van het Specsavers concern voor de contactlenzen die u wilt bestellen. U bent zelf verantwoordelijk voor de (juistheid van) de oogmeting indien deze oogmeting niet afkomstig is van een opticien of optometrist van het Specsavers concern.
  • de gegevens met betrekking tot de toestand van uw ogen die u opgeeft overeenkomen met de gegevens die te vinden zijn in uw oogmeting/ contactlensspecificaties,
  • u geen reden kent waarom de contactlenzen die u wilt bestellen niet geschikt voor u zouden zijn,
  • u geen ongemak ervaart van de contactlenzen die u momenteel volgens uw contactlensspecificatie draagt,
  • de bestelde contactlenzen voor uzelf zijn en die voorzien in uw behoeften en niet van andere persoon,
  • u bestellingen mag plaatsen.

3 - Prijzen & betaling

3.1
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Eventuele leveringskosten worden, indien van toepassing, weergegeven op de Website. De prijzen van producten en eventuele kosten zijn zoals aangegeven. Prijzen en kosten kunnen van tijd tot tijd veranderen, maar eventuele wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor Specsavers aan u al een ontvangstbevestiging heeft gestuurd als genoemd in art. 2.1 hierboven.

3.2
Volledigheidshalve, Specsavers behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde en te leveren producten totdat Specsavers volledige betaling heeft ontvangen voor deze producten.

3.3
Voor online aankopen gelden andere promoties dan in de fysieke winkel van Specsavers. Tevens kan Specsavers niet garanderen dat een eventuele claim bij uw zorgverzekeraar met succes kan worden gedaan.

3.4
Op de Website staan de verschillende betaalmethoden waarmee u uw bestellingen kunt betalen.

4 – Conformiteit en garantie

4.1
Specsavers brengt u in herinnering dat de aan u afgeleverde producten aan de Overeenkomst zullen beantwoorden.

5 – Levering en inspectie van de producten

5.1
Bij de bestelling van producten gaat Specsavers over tot verzending van de producten zodra Specsavers de (eerste) betaling(stermijn) heeft ontvangen. Specsavers doet haar best om de producten binnen de aangegeven levertermijn bij u te bezorgen. De aangegeven levertermijn is echter slechts een schatting. Echter, Specsavers zal de producten in ieder geval binnen 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst leveren.

5.2
Producten worden met de standaardpost verzonden naar het door u opgegeven adres. Ter voorkoming van onduidelijkheid, omdat de producten gezien hun afmetingen niet door de meeste brievenbussen zullen passen, dient u (of een door u aangewezen derde) thuis te zijn om de producten in ontvangst te nemen.

5.3
De leverdatum van een product is de datum waarop het product is afgeleverd bij uzelf of op het door u opgegeven afleveradres. Voor contactlenzen kunt u ook een specifieke Specsavers winkel uitkiezen als afleveradres. In dat geval is de leverdatum de datum waarop u het product afhaalt bij die winkel.

5.4
Wij verzoeken u de producten zo snel mogelijk na aflevering te controleren op eventuele schade, gebreken of afwijkingen. In het geval van problemen met de producten verzoeken wij u contact op te nemen met Specsavers.

6 - Contactlenzen Abonnement

Met de functie Mijn account kunt u de status van lopende bestellingen en abonnementen controleren en nieuwe bestellingen en abonnementen via de Website plaatsen zonder dat u opnieuw uw gegevens moet registreren.

6.1
Artikel 6 en 7 zijn van toepassing op het contactlenzen abonnement ("Contactlenzen Abonnement"). Dit is een abonnement (automatisch systeem voor herhaalbestellingen) dat Specsavers aanbiedt, waarbij uw bestelling van het contactlenzenpakket iedere 90 dagen na de datum waarop u het abonnement voor het contactlenzenpakket hebt besteld (“Besteldatum”), automatisch wordt herhaald (“Datum herhalingsbestelling”). Dit houdt in dat u na de Besteldatum van het abonnement en elke drie maanden daarna (“Herhalingsbestelling”) het bestelde contactlenzenpakket ontvangt, zolang Specsavers dit product kan leveren. Indien dat product niet leverbaar meer is, eindigt het Contactlenzen Abonnement.

6.2
De prijs van de Herhalingsbestelling is dezelfde als de prijs van het contactlenzenpakket van de vorige (Herhalings)bestelling, tenzij Specsavers u 7 dagen voor de Datum herhalingsbestelling per e-mail heeft geïnformeerd over de nieuwe prijs van het/de contactlenzenpakket(ten) voor de volgende Herhalingsbestelling. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe prijs, kunt u Specsavers daarvan voor de verzenddatum van de Herhalingsbestelling op de hoogte stellen, zoals wordt toegelicht in de e-mail. In dat geval wordt de verzending van de Herhalingsbestelling en de automatische incasso geannuleerd. Indien u dit niet vóór de verzenddatum van de Herhalingsbestelling kon doen, mag u het abonnement beëindigen in overeenstemming met het Retourbeleid. Indien de prijs voor uw contactlenzenpakket in de 7 dagen voorafgaand aan de Datum herhalingsbestelling wordt verlaagd, wordt het lagere bedrag in rekening gebracht en stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

6.3
In Mijn account kunt u de gegevens van uw Contactlenzen Abonnement controleren en wijzigen. Via Mijn account kunt u tevens op elk gewenst moment uw Contactlenzen Abonnement opschorten of beëindigen. U kunt uw Contactlenzen Abonnement tevens beëindigen door contact met Specsavers op te nemen op 088-804 89 00 of per e-mail: onlineservice@specsavers.nl

6.4
Bij een Contactlenzen Abonnement hebt u onbeperkte toegang tot nazorg/controle door Specsavers.

7 – Betaling van Contactlenzen Abonnementen (via automatische incasso)

7.1
In het geval van een Contactlenzen Abonnement wordt het totaalbedrag van de bestelling en elke (eventuele) Herhalingsbestelling in drie termijnen afgeschreven van uw bankrekening of creditcard. De eerste termijn van uw bestelling betaalt u via iDeal of met uw creditcard. De tweede en derde termijn van uw bestelling en de eerste, tweede en derde termijn van uw Herhalingsbestelling betaalt u via automatische incasso van uw bankrekening of creditcard. Hiervoor hebt u toestemming gegeven tijdens het bestelproces op de Website.

7.2
De eerste termijn van een bestelling en eventuele Herhalingsbestelling wordt op of binnen enkele dagen na de Besteldatum respectievelijk de Datum herhalingsbestelling afgeschreven. De tweede termijn van een bestelling of Herhalingsbestelling wordt 30 dagen na de eerste termijn afgeschreven, de derde termijn 60 dagen na de eerste termijn. U ontvangt minimaal 7 dagen van tevoren per e-mail bericht van betalingen die worden afgeschreven.

7.3
Alle betalingen worden namens Specsavers verwerkt door WorldPay en alle betaalgegevens worden zorgvuldig versleuteld om het risico op ongeautoriseerde toegang tot een minimum te beperken.

8 - Recht van ontbinding ("herroepingsrecht") en retourbeleid

8.1
U kunt een Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken, na:

a. bij een Overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten;
b. bij een Overeenkomst tot koop van producten:

1°.de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen;
2°.de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen, indien u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
3°.de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
4°.de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen voor een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode.

U oefent het hiervoor genoemde ontbindingsrecht uit door binnen de genoemde termijnen het ingevulde modelformulier voor ontbinding (zie hieronder) te zenden of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan Specsavers.

U dient onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na het uitbrengen van de hiervoor genoemde verklaring de door u ontvangen producten terug te zenden (Specsavers Customer Service, p/a Webhelp, Journey Offices, Velperplein 23-25, 6811 AH Arnhem, Nederland) of aan Specsavers te overhandigen. U zult de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product dragen (u kunt de producten ook gratis brengen naar en retourneren in de fysieke Specsavers winkel).

Specsavers betaalt het betreffende betaalde bedrag aan u terug binnen 5 tot 14 dagen nadat Specsavers uw ontbindingsverklaring zal hebben ontvangen. Ter volledigheid, u kunt pas nakoming van het voorgaande vragen op het eerste van de navolgende momenten: zodra Specsavers de producten heeft ontvangen of u heeft aangetoond dat u de producten hebt teruggezonden.

Voor de goede orde, u zult slechts aansprakelijk zijn voor een eventuele waardevermindering van het product als uw behandeling van het product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

8.2
Het ontbindingsrecht is evenwel uitgesloten voor producten a) die door Specsavers tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties opgegeven door uzelf, b) die speciaal voor u zijn vervaardigd en dus duidelijk van persoonlijke aard zijn. Onder het bepaalde in a) en b) wordt mede begrepen een bril met op sterkte geslepen glazen. Met andere woorden, dit ontbindingsrecht is niet van toepassing op brillen met op sterkte geslepen glazen.

Echter, als een gebaar van Specsavers, indien u niet blij bent met uw bril met op sterkte geslepen glazen kunt u deze aan Specsavers (of welke Specsavers winkel dan ook) retourneren en uw aankoopbedrag terugontvangen. U dient binnen een periode van 30 dagen na levering de bril hetzij per post te retourneren aan Specsavers Customer Service, p/a Webhelp, Journey Offices, Velperplein 23-25, 6811 AH Arnhem, Nederland (waarvan u de kosten draagt) hetzij in persoon bij een fysieke Specsavers winkel te retourneren (gratis). U hebt hiervoor de ontbindingsverklaring niet nodig. Als u uw bril met op sterkte geslepen glazen die u wilt retourneren hebt gekocht op basis van een "2-voor-1" aanbieding dient u beide brillen te retourneren om gebruik te kunnen maken van dit retourrecht.

Ter voorkoming van onduidelijkheid, het voorgaande doet niets af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot een consumentenkoop indien de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden.

8.3
Onverminderd artikel 6.2, 6.3 en 8.1 (in het bijzonder artikel 8.1.b.4) geldt voor Contactlenzen Abonnementen het volgende. U kunt een bestelling of Herhalingsbestelling annuleren door Specsavers binnen 30 dagen na de (laatste) levering van de producten van die bestelling of Herhalingsbestelling te bellen op 088-804 89 00 of Specsavers een e-mail of brief te sturen met het verzoek de bestelling of Herhalingsbestelling te annuleren onder vermelding van de producten die u wilt retourneren, de datum van de bestelling of Herhalingsbestelling, de leverdatum van de betreffende producten en uw naam en adres (u hebt hiervoor de ontbindingsverklaring niet nodig). In dat geval wordt uw Contactlenzen Abonnement tevens beëindigd.

In dat geval dienen de producten, alsook de verpakking, in dezelfde toestand te verkeren (verpakt, verzegeld) als op het moment van levering en moeten ongebruikt zijn. Indien de producten op moment van aflevering beschadigd zijn, gebreken of afwijkingen vertonen, kunt u ook een verzoek om vervanging van de producten indienen. Neemt u daarvoor contact op met Specsavers. Bij vervanging wordt uw (Herhalings)bestelling en/of Contactlenzen Abonnement niet beëindigd.

U kunt uw verzoek om annulering of vervanging versturen:

Specsavers International BV

p/a Webhelp Nederland

Antwoordnummer 1020

6720 ZX BENNEKOM

 

Binnen 14 dagen nadat u ons van de annulering op de hoogte hebt gesteld, dient u de producten terugsturen naar: 

Specsavers International BV

p/a Webhelp Nederland

Antwoordnummer 1020

6720 ZX BENNEKOM

Het retourneren van contactlenzen geschiedt kosteloos, of u kunt deze afleveren bij de door u aangewezen Specsavers-winkel.

Zodra Specsavers de geretourneerde producten in goede orde heeft ontvangen, betaalt Specsavers het betreffende betaalde bedrag binnen 14 dagen aan u terug en worden eventuele automatische incasso-opdrachten voor openstaande termijnen in verband met de geannuleerde (Herhalings)bestelling geannuleerd, tenzij u ons hebt verzocht de producten te vervangen en wij de producten kunnen vervangen.

Indien vervanging niet mogelijk is, stelt Specsavers u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. Is vervanging wel mogelijk, dan ontvangt u zo snel mogelijk na ontvangst van de geretourneerde producten van Specsavers een e-mail over de geschatte leverdatum van de vervangende producten.

Ter voorkoming van onduidelijkheid, in geval de producten op het moment van levering beschadigd zijn, defecten of afwijkingen vertonen doet het voorgaande niets af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot een consumentenkoop indien de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden.

10. Links

10.1
Links naar andere websites en informatie van derden op de Website zijn uitsluitend gegeven ter informatie. De aanwezigheid van een link naar een andere website impliceert of benadrukt niet dat wij de producten of diensten van deze aanbieder onderschrijven. Wij hebben geen invloed op de inhoud van dergelijke sites en aanvaarden daarvoor geen aansprakelijkheid, noch voor eventuele verliezen of schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan of het vertrouwen dat u erin stelt.

11 - Privacy

11.1
Specsavers verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar Privacybeleid. Lees het Privacybeleid zorgvuldig door zodat u weet hoe Specsavers met uw persoonlijke gegevens omgaat en deze gebruikt. Bij het plaatsen van een bestelling hebt u tevens ingestemd met een dergelijke verwerking en bevestigt u dat alle persoonlijke informatie die u hebt opgegeven correct is.

12 - Toepasselijk recht

12.1
Deze Algemene voorwaarden voor online aankopen en alle Overeenkomsten zullen worden beheerst door Nederlands recht.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan [hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]:

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum