Algemene voorwaarden voor online aankopen

Algemene voorwaarden voor online aankopen

Lees deze Algemene voorwaarden voor online aankopen zorgvuldig door voordat u producten bestelt via de Specsavers-website www.specsavers.nl. Hierin wordt uiteengezet onder welke voorwaarden Specsavers alle op de website aangeboden producten voor u beschikbaar maakt.

Door onze producten te bestellen gaat u akkoord met en verplicht u zich te houden aan deze Algemene voorwaarden voor online aankopen. Wij adviseren u een exemplaar van deze Algemene voorwaarden voor online aankopen af te drukken of te downloaden ter referentie.

1 - Algemeen

1.1
Deze Algemene voorwaarden voor online aankopen omvatten tevens ons Retourbeleid en zijn van toepassing op alle bestellingen die online worden gedaan via www.specsavers.nl ("de Website").

1.2
Het producten- en dienstenaanbod op de Website wordt geleverd door Specsavers International B.V. en/of een van de Nederlandse winkels in Nederland (hierna te noemen: "Specsavers").

1.3
Bij het plaatsen van bestellingen via deze Website wordt u gevraagd een Specsavers-winkel te kiezen. Die winkel zal de bestelde producten of diensten leveren. De contactgegevens van deze Specsavers-winkel worden weergegeven in de bevestigings-e-mail na ontvangst van uw bestelling.

1.4
Indien u vragen heeft over uw bestelling of de Website, neem dan contact op met Specsavers International B.V. p/a QUIPP, Antwoordnummer 46293 1060 WC Amsterdam; e-mail: onlineservice@support.specsavers.nl; telefoon: 088 808 1240.

2 - Een bestelling plaatsen

2.1
Als u een bestelling plaats, verzoekt u Specsavers om de bestelling te leveren. Pas nadat Specsavers de ontvangst en de levering van uw bestelling heeft bevestigd aan u is er sprake van een overeenkomst.

2.2
Wanneer u via de Website een bestelling plaatst, kunt u producten eenmalig bestellen of als een abonnement: “Contactlenzen Abonnement”  waarbij u uw producten doorlopend ontvangt (zie punt 3) hieronder voor meer informatie) (“Bestelling”).

2.3
Zodra u het bestelformulier hebt ingediend, ontvangt u een e-mail van Specsavers als ontvangstbevestiging met daarin de gegevens van uw Bestelling: de datum waarop u de bestelling hebt geplaatst (“Besteldatum”), de bestelde producten, indien van toepassing het abonnement, de prijs, de betalingstermijnen (in het geval van een abonnement), de volledige gegevens van de door uw gekozen Specsavers-winkel, het afleveradres, de betalingsmethode, uw bestelnummer, deze Algemene voorwaarden, de beschikbaarheid en de verwachte leverdatum/-data van de producten en ons Retourbeleid.
In het geval van een abonnement ontvangt u ook een e-mail wanneer uw (termijn)betaling(en) is/zijn ontvangen.
Ook ontvangt u een e-mail wanneer (een deel van) de bestelde producten wordt/worden verzonden.

2.4
Tijdens het verwerken van uw bestelling wordt u per e-mail op de hoogte gehouden indien een van de bestelde producten niet beschikbaar is of indien er een probleem is met uw Bestelling of (termijn)betaling.

2.5
Indien bepaalde bestelde producten (om wat voor reden dan ook) niet beschikbaar zijn of niet kunnen worden geleverd, zelfs na ontvangst van onze bevestigings e-mail, kan Specsavers u alternatieve producten van vergelijkbare kwaliteit en prijs aanbieden. Indien Specsavers geen alternatieven kan aanbieden of indien u dergelijke alternatieven niet wenst, kan Specsavers uw Bestelling (deels) annuleren. Specsavers stort uw betaling terug binnen 10 dagen na de datum waarop Specsavers uw Bestelling heeft ontvangen. Specsavers betaalt het bedrag terug via dezelfde betalingsmethode die u gebruikte bij de aankoop.

2.6
U kunt de status van uw Bestelling bekijken in het gedeelte Mijn account op de Website.

3 - Contactlenzen Abonnement

3.1
Contactlenzen Abonnement is een abonnement (automatisch systeem voor herhaalbestellingen) dat Specsavers aanbiedt, waarbij uw Bestelling van het contactlenzenpakket gedurende een onbepaalde tijd iedere 90 dagen na de datum waarop u het abonnement voor het contactlenzenpakket hebt besteld (“Besteldatum”), automatisch wordt herhaald (“Datum herhalingsbestelling”). Dit houdt in dat u na de Besteldatum van het abonnement en elke drie maanden daarna (“Herhalingsbestelling”) het bestelde contactlenzenpakket ontvangt, zolang Specsavers dit product kan leveren. Indien dat product niet leverbaar meer is, beëindigt het abonnement daarmee.

 

3.2

De prijs van de Herhalingsbestelling is dezelfde als de prijs van het contactlenzenpakket van de vorige (Herhalings)Bestelling, tenzij wij u 7 dagen voor de Datum herhalingsbestelling per e-mail hebben geïnformeerd over de nieuwe prijs van het/de contactlenzenpakket(ten) voor de volgende Herhalingsbestelling.
Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe prijs, kunt u ons daarvan voor de verzenddatum van de Herhalingsbestelling op de hoogte stellen, zoals wordt toegelicht in de e-mail. In dat geval wordt de verzending van de Herhalingsbestelling en de automatische incasso geannuleerd. Indien u dit niet vóór de verzenddatum van de Herhalingsbestelling kon doen, mag u het abonnement beëindigen in overeenstemming met ons Retourbeleid.

 

Indien de prijs voor uw contactlenzenpakket in de 7 dagen voorafgaand aan de Datum herhalingsbestelling wordt verlaagd, wordt het lagere bedrag in rekening gebracht en stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
 

3.4

In Mijn account kunt u de gegevens van uw abonnement controleren en wijzigen.

Via Mijn account kunt u tevens op elk gewenst moment uw Specsavers-abonnement opschorten of beëindigen.

U kunt uw abonnement tevens beëindigen door contact met ons op te nemen op 088 808 1240 of per e-mail: onlineservice@support.specsavers.nl.

In geval wijzigingen (bijv. veranderingen in de specificaties van de contactlenzen of de hoeveelheid ervan) invloed hebben op de waarde van uw abonnement of de Herhalingsbestelling, worden de kosten herberekend en het gewijzigde bedrag in rekening gebracht.

 

3.6
Bij een abonnement hebt u onbeperkte toegang tot nazorg/controle van de door u gekozen Specsavers-winkel.
 

4 – Betaling van abonnementen (via automatische incasso)

4.1

In het geval van een abonnement wordt het totaalbedrag van de Bestelling en eventuele Herhalingsbestelling in drie termijnen afgeschreven van uw bankrekening of creditcard. De eerste termijn van uw Bestelling betaalt u via iDeal of met uw creditcard. De tweede en derde termijn van uw Bestelling en de eerste, tweede en derde termijn van uw Herhalingsbestelling betaalt u via automatische incasso van uw bankrekening of creditcard. Hiervoor hebt u toestemming gegeven tijdens het bestelproces op onze Website.
 

4.2
De eerste termijn van een Bestelling en eventuele Herhalingsbestelling wordt op of binnen enkele dagen na de Besteldatum respectievelijk de Datum van de herhalingsbestelling afgeschreven. De tweede termijn van een Bestelling of Herhalingsbestelling wordt 30 dagen na de eerste termijn afgeschreven, de derde termijn 60 dagen na de eerste termijn.
U ontvangt minimaal 7 dagen van tevoren per e-mail bericht van betalingen die worden afgeschreven.
 

4.3

Alle betalingen worden namens Specsavers verwerkt door WorldPay en alle betaalgegevens worden zorgvuldig versleuteld om het risico op ongeautoriseerde toegang tot een minimum te beperken.


4.4

Het eigendomsrecht van de bestelde producten gaat over op u zodra u de prijs en eventuele bijkomende kosten volledig hebt betaald. Ondertussen mag u de producten uitpakken en aanwenden voor eigen gebruik, tenzij u een beroep wenst te doen op ons Retourbeleid.

5 - Mijn account

5.1
Met de functie Mijn account kunt u de status van lopende bestellingen en abonnementen controleren en nieuwe bestellingen en abonnementen via de Website plaatsen zonder dat u opnieuw uw gegevens moet registreren.

5.2
Bij uw eerste aankoop via de Website wordt u als klant gevraagd een online registratieformulier in te vullen. De gegevens die u opgeeft, zijn toegankelijk voor Specsavers en kunnen door u op elk gewenst moment worden bijgewerkt in Mijn account. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt zoals uiteengezet in punt  9.1.

5.3
U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en het juiste gebruik van uw wachtwoord en dient al het redelijke te doen om te zorgen dat het wachtwoord vertrouwelijk blijft.

6 - Prijzen

6.1
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Eventuele leveringskosten worden, indien van toepassing, weergegeven op de Website en worden ook vermeld op het bestelformulier. De prijzen van producten en eventuele kosten zijn zoals aangegeven, behalve in gevallen van duidelijke fouten. Prijzen en kosten kunnen van tijd tot tijd veranderen, maar eventuele wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor Specsavers aan u al een e-mailbevestiging heeft gestuurd.

7 - Uw verplichtingen

7.1
U bent gehouden om alle instructies voor gebruik in de bij de producten geleverde gebruiksinstructies en eventuele aanwijzingen van uw opticien, optometrist of de Specsavers-winkel op te volgen.

7.2
Door het plaatsen van een bestelling bevestigt u dat:

 • u over een actuele contactlensspecificatie beschikt, afgegeven door een opticien of optometrist voor de contactlenzen die u wilt bestellen,
 • de gegevens met betrekking tot de toestand van uw ogen die u opgeeft overeenkomen met de gegevens die te vinden zijn in uw contactlensspecificaties,
 • u geen reden kent waarom de contactlenzen die u wilt bestellen niet geschikt voor u zouden zijn,
 • u geen ongemak ervaart van de contactlenzen die u momenteel volgens uw contactlensspecificatie draagt,
 • de bestelde contactlenzen voor uzelf zijn en die voorzien in uw behoeften en niet van andere persoon,
 • u bestellingen mag plaatsen.

8 - Levering en inspectie van de producten

8.1
Zodra wij de (eerste) betalingstermijn hebben ontvangen, gaan wij over tot verzending van de producten. Wij doen ons best om de producten binnen de aangegeven levertermijn bij u te bezorgen. De aangegeven levertermijn is echter slechts een schatting. Afhankelijk van vertragingen buiten de invloed van Specsavers om mag de levertermijn niet langer zijn dan 30 dagen.

8.2
Goederen worden met de standaardpost verzonden naar het door u opgegeven adres.

8.3
De leverdatum van een product is de datum waarop het product is afgeleverd bij uzelf of op het door u opgegeven afleveradres. In het geval  u een Specsavers-winkel hebt gekozen als afleveradres, is de leverdatum de datum waarop u het product afhaalt bij die winkel.

8.4
Wij verzoeken u de producten zo snel mogelijk (ten minste binnen 7 dagen) na aflevering te controleren op eventuele schade, gebreken of afwijkingen. In het geval van problemen met de producten verzoeken wij u de producten niet te gebruiken en deze terug te sturen zoals aangegeven in het Retourbeleid.

9 - Privacy

9.1
Specsavers verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid. Lees het Privacybeleid zorgvuldig door zodat u weet hoe Specsavers met uw persoonlijke gegevens omgaat en deze gebruikt. Bij het plaatsen van een bestelling hebt u tevens ingestemd met een dergelijke verwerking en bevestigt u dat alle persoonlijke informatie die u hebt opgegeven correct is.

10 - Annulering

10.1
Zodra Specsavers uw Bestelling heeft ontvangen, kunt u uw Bestelling niet meer annuleren, maar kunt u de producten retourneren in overeenstemming met ons Retourbeleid.

11 - Retourbeleid

11.1
U kunt een (Herhalings)Bestelling herroepen door ons binnen 30 dagen na de (laatste) levering van de producten van die (Herhalings)Bestelling te bellen op 088 808 1240 of ons een e-mail of brief te sturen met het verzoek de (Herhalings)Bestelling te herroepen onder vermelding van de producten die u wilt retourneren, de datum van de (Herhalings)Bestelling, de leverdatum van de betreffende goederen en uw naam en adres.
In het geval dat u een (Herhalings)Bestelling herroept die onderdeel is van uw abonnement, wordt uw abonnement tevens automatisch beëindigd.

11.2
De producten, alsook de verpakking, dienen in dezelfde toestand te verkeren (verpakt, verzegeld) als op het moment van levering en moeten ongebruikt zijn als u de (Herhalings)Bestelling wilt herroepen en de producten wilt retourneren.

11.3
Indien de producten op moment van aflevering beschadigd zijn, gebreken of afwijkingen vertonen, kunt u ook een verzoek om vervanging van de producten indienen. Indien u voor vervanging kiest, dient u dit aan te geven tijdens uw gesprek, in uw e-mail of brief. Bij vervanging wordt uw (Herhalings)bestelling en/of abonnement niet beëindigd.

11.4
Verstuur uw verzoek om herroeping of vervanging:

 • per e-mail naar: onlineservice@support.specsavers.nl.
 • per brief naar: Specsavers, International B.V., Specsavers International B.V. p/a QUIPP, Antwoordnummer 46293,1060 WC Amsterdam
  Binnen 14 dagen nadat u ons van de herroeping op de hoogte hebt gesteld, moet u:
 • de producten terugsturen naar Specsavers International B.V., Specsavers International B.V. p/a QUIPP, Antwoordnummer 46293,1060 WC Amsterdam kosteloos
  of,
 • deze afleveren bij de door u aangewezen Specsavers-winkel.

11.6
Zodra wij de geretourneerde producten in goede orde hebben ontvangen, betaalt Specsavers het betreffende betaalde bedrag binnen 14 dagen aan u terug en worden eventuele automatische incasso-opdrachten voor openstaande termijnen in verband met de herroepen (Herhalings)bestelling geannuleerd, tenzij u ons hebt verzocht de  producten te vervangen en wij de producten kunnen vervangen.
Indien vervanging niet mogelijk is, stellen wij u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. Is vervanging wel mogelijk, dan ontvangt u zo snel mogelijk na ontvangst van de geretourneerde producten van ons een e-mail over de geschatte leverdatum van de vervangende producten.

12 - Wijzigingen in de Algemene voorwaarden voor online aankopen

12.1
Specsavers behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden voor online aankopen van tijd tot tijd te herzien en er wijzigingen in aan te brengen. Voor u gelden deze Algemene voorwaarden voor online aankopen, totdat wij u van een wijziging van deze voorwaarden op de hoogte stellen. Indien u met gewijzigde voorwaarden niet akkoord wenst te gaan, dient u ons dat binnen 7 werkdagen na ontvangst van de gewijzigde voorwaarden schriftelijk laten weten.

13 - Links

13.1
Links naar andere websites en informatie van derden op de Website zijn uitsluitend gegeven ter informatie. De aanwezigheid van een link naar een andere website impliceert of benadrukt niet dat wij de producten of diensten van deze aanbieder onderschrijven. Wij hebben geen invloed op de inhoud van dergelijke sites en aanvaarden daarvoor geen aansprakelijkheid, noch voor eventuele verliezen of schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan of het vertrouwen dat u erin stelt.

Contact opnemen

Hebt u opmerkingen of vragen over onze Website, producten of diensten, neem dan contact op met:

Specsavers International B.V. p/a QUIPP
Antwoordnummer 46293
1060 WC Amsterdam
e-mail: onlineservice@support.specsavers.nl
telefoon: 088 808 1240