Een lui oog

Een lui oog of Amblyopie is een aandoening die in de kindertijd ontstaat, afhankelijk van de ernst van de aandoening en het succes van de behandeling kun je op latere leeftijd meer of minder last hebben van de amblyopie of het luie oog. Deze aandoening zorgt ervoor dat het ene oog slechter zicht heeft dan het andere. Vaak is er een behoorlijk groot verschil in zicht tussen de twee ogen. Mensen met een lui oog hebben vaak moeite met scherpstellen met beide ogen, wat kan leiden tot wazig zien of scheelzien (strabisme). Door de amblyopie werken de 2 ogen niet goed samen.

Een lui oog bij kinderen

Het belangrijkste van een luie oog is dat het wordt geconstateerd op jonge leeftijd. Hoe eerder de behandeling wordt gestart, hoe groter de kans dat het luie oog zich in de toekomst goed ontwikkelt. Als de behandeling niet voor een bepaalde leeftijd wordt gestart, zal het oog met het normale of beste zichtvermogen ook het luie oog gaan compenseren, waardoor de ontwikkeling van het luie oog wordt vertraagd. Als de Amblyopie ernstig is en de ogen niet goed samenwerken, zal het moeilijk zijn om diepte waar te nemen.  Hierdoor heeft een kind moeite met het inschatten van diepte of afstanden. Het is daarom van groot belang om tijdig naar de ogen te laten kijken als je vermoedt dat jouw kind een lui oog heeft.

lazy-eyes-800x600-mid-column-3.jpg

Symptomen die horen bij een lui oog

Als je niet zeker weet of jij of jouw kind een lui oog heeft, dan is het belangrijk om dit te onderzoeken. Voor kinderen onder de 10 jaar adviseren we een bezoek aan een orthoptist. Vanaf 10 jaar kunnen de ogen gemeten worden door een opticien. Bij zeer jonge kinderen is het belangrijk om twijfels over het zicht kenbaar te maken bij de consultatiebureauarts. Daarnaast zijn er nog andere factoren die belangrijk zijn om in de gaten te houden.

Erfelijkheid: als ouders een lui oog hadden, kan dit erfelijk zijn. 

Loensen of scheelzien is een van de meest voorkomende oorzaken van een lui oog. Scheelzien zorgt ervoor dat 1 oog niet goed meekijkt en zich daardoor niet goed ontwikkelt. Hierdoor kan loensen zowel een oorzaak als een gevolg zijn van een lui oog.

Behandeling voor een lui oog

Tijd is essentieel bij de behandeling van een lui oog. Hoe eerder het wordt ontdekt en de behandeling wordt gestart, hoe groter de kans dat je een normaal gezichtsvermogen ontwikkelt. Daarom, als je iets vermoedt, reageer dan zodat jij of jouw kind kan beginnen met een behandeling of oogtraining. Dit kan het luie oog helpen verbeteren.

Er zijn twee type behandelingen voor een lui oog:

Occlusietherapie bij de orthoptist:

Een oogpleister over het oog met normaal zicht dwingt de hersenen om het luie oog te gebruiken. Dit kan de nadelige gevolgen van het luie oog helpen verlichten. Het exact volgen van de richtlijnen van de orthoptist over draagtijden is belangrijk voor de beste kans op succes.

Bril:

Vaak wordt er samen met occlusietherapie ook een bril voorgeschreven door de orthoptist. Door de meest optimale sterkte voor te schrijven zal de gezichtsscherpte samen met de oogpleister voor optimale stimulatie van de ogen zorgen. Waardoor de ogen zich zo normaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Meestal kan dit tot uiterlijk 12 jaar.