Leeftijdsgerelateerde slechthorendheid in Nederland

Vrouw met koptelefoon op tijdens een gehoortest

Nederland kent 2,6 miljoen leeftijdsgerelateerde slechthorenden, waarvan 1,3 miljoen met matig tot ernstig gehoorverlies
(>35 dB verlies) en 1,3 miljoen met mild gehoorverlies (>25 dB verlies). Slechthorendheid kan, afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, grote gevolgen hebben voor het persoonlijk welbevinden en de mogelijkheid tot volwaardige participatie op de arbeidsmarkt.

In opdracht van Specsavers heeft SiRM – Strategies in Regulated Markets – een onderzoek uitgevoerd naar de maatschappelijke impact van leeftijdsgerelateerde slechthorendheid. Om hoeveel mensen gaat het, wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van leeftijdsgerelateerd gehoorverlies en de hoorzorg en voor welke toekomstige uitdagingen staan we als maatschappij?

Wilt u het rapport downloaden?

 

Laat uw gegevens achter en wij sturen u het rapport via e-mail toe. We gebruiken uw gegevens alleen voor het toesturen van het rapport. Uw gegevens zullen daarna worden verwijderd.

Heeft u vragen over het rapport, neem contact op met marloes.krot@specsavers.com

Man die zelf thuis een hoortest uitvoert.

Onbehandeld gehoorverlies

Van de 2,6 miljoen slechthorenden zijn circa 800.000 in het bezit van een hoortoestel. Naar schatting zijn een half miljoen matig tot ernstig slechthorenden onbehandeld. Daarvan zou 80% baat hebben bij een hoortoestel. Daarnaast zijn er nog circa 1,3 miljoen mild slechthorenden onbehandeld, waarvan 40% jonger is dan 67 jaar.

“Gehoorverlies kan grote persoonlijke gevolgen hebben; tot verminderde cognitieve functies aan toe.”

Wil Verschoor (Stichting Hoormij)

€1 aan reguliere hoorzorg, is €10 waard

De uitgaven aan reguliere hoorzorg voor slechthorenden bedragen jaarlijks ongeveer €260 miljoen. Hiermee wordt onder de 800.000 hoortoesteldragers jaarlijks naar schatting €2,5 miljard aan baten gerealiseerd. Eén euro aan reguliere hoorzorg is dus bijna tien euro waard.

Kleine camera waarmee gehoorgang en trommelvlies bekeken kan worden

“De negatieve impact van onbehandeld gehoorverlies op arbeidsparticipatie verdient meer aandacht.”

Brigitte de Hoog (VeiligheidNL/Nationale Hoorstichting)

Man die zelf thuis een hoortest uitvoert.

Groei slechthorenden onder beroepsbevolking

De groep matig tot ernstig slechthorenden groeit tot 1,7 miljoen in 2030. De groei van 400.000 slechthorenden wordt verklaard door vergrijzing en betreft voornamelijk ouderen. Daarnaast neemt met een verhoging van de AOW-leeftijd het aantal matig tot ernstig slechthorenden onder de beroepsbevolking met circa 30.000 (=10%) toe.