Wilt u iemand helpen?

Tips van onze audiciens voor een beter gehoor

Gemiddeld zit er 7 jaar tussen het signaleren van de eerste tekenen van gehoorverlies en het vragen van hulp. Echter, meestal heeft de omgeving al eerder door dat er sprake is van gehoorverlies. U kunt helpen door het gesprek aan te gaan, dit geeft vaak de doorslag om een hoorspecialist te bezoeken.

Hoe herkent u gehoorverlies?

Een televisie die te hard staat, het verliezen van concentratie tijdens een gesprek of het niet opmerken van de deurbel; er zijn verschillende situaties die kunnen wijzen op gehoorvermindering. Zodra deze situaties vaker voorkomen en u een patroon ontdekt, is de kans groot dat het gehoor daadwerkelijk achteruitgaat. Om u te helpen bij het herkennen van gehoorvermindering vertellen we u graag meer over de oorzaken en symptomen.

Gun uw naaste ook een goed gehoor

Het ervaren van een slechter gehoor kan een onderwerp zijn dat liever vermeden wordt, waardoor het voor naasten lastig is om het onderwerp ter sprake te brengen. We geven u daarom graag een aantal tips, die iemand in uw omgeving motiveren iets aan zijn of haar gehoorverlies te doen.

Tip 1. Toon begrip

Slechthorendheid leidt vaak tot miscommunicatie die frustraties en boosheid tot mogelijk gevolg hebben. Hoewel dit ook voor u als naaste voor vervelende situaties kan zorgen, is het belangrijk begrip te tonen voor het gehoorverlies. Het uiten van frustraties en boosheid in de richting van de slechthorende, zorgt er waarschijnlijk voor dat hij of zij nog sterker gaat ontkennen.

Tip 2. Focus op de positieve gevolgen

Wat u eigenlijk wilt bereiken is dat uw slechthorende naaste zijn gedrag gaat veranderen: in plaats van de gehoorvermindering te ontkennen wilt u dat hij of zij dit juist onderkent en zich openstelt voor een oplossing. Het is van belang niet de focus te leggen op negatieve consequenties van het gehoorverlies of een hoortoestel op te dringen, maar juist de positieve gevolgen van een hooroplossing te benadrukken. Verplaats u in de situatie van slechthorende, bedenk wat een hoortoestel hem of haar oplevert en maak dit bespreekbaar.

Tip 3. Bezoek samen de audicien

Heeft u het gevoel dat uw naaste openstaat voor een bezoek aan de audicien, stel dan voor om samen te gaan. Dit kan letterlijk de drempel verlagen om binnen te lopen. Daarnaast wordt de kans op het uitstellen van een bezoek hierdoor verkleind. Natuurlijk niet onbelangrijk; ook voor u staat er koffie klaar bij Specsavers.