Help en veelgestelde vragen

Wat is de frequentie van de controles voor contactlenzen voor voortdurend gebruik?

Antwoord: 

Omdat dag- en nachtlenzen langere perioden achter elkaar worden gedragen, zal uw opticien frequentere routine controleafspraken inplannen dan bij gewone zachte lenzen. Het is van groot belang dat u zich aan deze afspraken houdt. Houd er rekening mee dat u één week, drie maanden en zes maanden na het inmeten van uw contactlenzen en iedere zes maanden daarna wordt opgeroepen voor controle. De contactlensopticien wil de lenzen wellicht ook na de eerste nacht en na de eerste maand van het dragen controleren.