Help en veelgestelde vragen

Wanneer kom ik in aanmerking voor een hoortoestel?

Antwoord: 

Allereerst moet middels een hoortest worden vastgesteld of u gehoorschade of -problemen heeft en in welke mate. U komt in aanmerking voor een vergoeding van een hoortoestel als u aan minstens één oor gehoorverlies van gemiddeld meer dan 35 decibel heeft. Het gemiddelde van uw gehoorverlies wordt door de audicien berekend over de frequenties 1.000, 2.000 en 4.000 Hertz.