Help en veelgestelde vragen

Mijn partner/familielid/vriend hoort slecht maar zit in de ontkenningsfase. Hoe kan ik hem/haar overtuigen er toch wat aan te doen?

Antwoord: 

Als iemand slecht hoort maar dit niet erkent als probleem, is het soms lastig diegene te overtuigen. Zij zullen eerst zelf moeten inzien dat zij slecht horen en onderkennen dat dit een probleem is. Het is een proces dat bij sommige mensen jaren kan duren. U kunt dit bespreekbaar maken, maar wees wel voorzichtig want u kunt uw gesprekspartner misschien onbedoeld kwetsen of onzeker maken. 

De eerste stap is om te adviseren om een gratis hoortest af te laten nemen. Mocht er interesse zijn, probeer dan samen naar de afspraak te gaan zodat u enerzijds de drempel kunt verlagen en anderzijds ondersteuning kunt bieden. 

De hoortest is bij Specsavers altijd gratis en vrijblijvend, dus u zit nergens aan vast. Mocht een gehoorapparaat nodig zijn, dan kunt u deze bij Specsavers ook altijd gratis en vrijblijvend uitproberen. Het dragen van hoortoestellen is tegenwoordig heel normaal en door technologische vooruitgang zijn hoortoestellen nauwelijks nog te zien.