Actievoorwaarden #Oogappel campagne


 • De actieperiode loopt van 4 september tot en met 11 september 2017. Inzendingen die na deze periode worden ontvangen zullen buiten beschouwing worden gelaten
 • De actie geldt uitsluitend voor deelnemers die woonachtig zijn in Nederland en die 16 jaar of ouder zijn
 • Medewerkers van Specsavers alsmede eenieder die professioneel betrokken is bij deze actie zijn uitgesloten van deelname
 • Voor deelname aan de actie is geen aankoop noodzakelijk en hoeft geen inleg te worden betaald
 • Om mee te doen aan de actie dient de deelnemer een foto te maken samen met de persoon die hij/zij als zijn of haar ‘oogappel’ beschouwd. Men kiest zelf wie zijn/haar oogappel is. Deze foto dient op Facebook of Instagram geplaatst te worden o.v.v. #oogappel, @specsaversnederland en @diabetesfonds
 • Iedere deelnemer mag zo vaak meedoen als hij/zij wilt, mits dit met een andere inzending geschiedt
 • Bij deelname met dezelfde inzending, geldt de eerste inzending en zullen latere deelnames worden verwijderd
 • Deelnemers staan ervoor in dat de inzendingen geen inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden
 • Specsavers behoudt zich het recht voor deelnemers naar eigen inschatting te verwijderen en uit te sluiten van de actie
 • Uit alle deelnemers kiest Specsavers op basis van originaliteit en creativiteit de winnaar. De persoon die de inzending doet, maakt samen met de persoon die als ‘oogappel’ genomineerd is, kans op de prijs. Het gebruik van een appel (opgehaald in de winkel of een eigen appel) is een pré.
 • De hoofdprijs betreft een reischeque t.w.v. 500 euro
 • De winnaars zijn verantwoordelijk voor de afdracht van eventuele belastingen die over de prijzen worden geheven
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar op andere personen
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld
 • De winnaar wordt op 13 september via Facebook bekend gemaakt en persoonlijk via een Facebook bericht op de hoogte gesteld.
 • Indien een winnaar niet binnen tien dagen na ontvangst reageert op dit bericht, zodat de prijs kan worden uitgereikt, behoudt Specsavers zich het recht voor om een vervangende winnaar te selecteren
 • De persoonsgegevens van de winnaars zullen door de PR-afdeling van Specsavers worden verwerkt om uitvoering te geven aan de actie
 • Voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht doet de winnaar van de hoofdprijs afstand van zijn/haar portretrecht met betrekking tot de inzending en stelt Specsavers in staat de inzending en de gemaakte fotografie naar redelijkheid te gebruiken voor publicitaire doeleinden gedurende een periode van twee jaar
 • De uitslag is bindend en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd
 • De actie en deze actievoorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht
 • De actie wordt georganiseerd en uitgevoerd door de PR-afdeling van Specsavers. Met eventuele vragen en opmerkingen kun je contact met ons opnemen via nl.service@specsavers.com en 035 628 8311
 • Deze actievoorwaarden en meer informatie over de actie zijn terug te vinden op de website van Specsavers www.specsavers.nl/diabetesfonds