Maatschappelijk betrokken

We hechten veel waarde aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en geven graag iets terug aan de samenleving. Om ons steentje bij te dragen steunen we verschillende goede doelen en maatschappelijke organisaties.

Lokaal betrokken

We vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van onze samenleving en willen weten wat er speelt. De Specsavers-winkelteams zijn erg betrokken bij de lokale gemeenschap en die betrokkenheid zetten we graag om in actie. Daarom is in 2010 Stichting Specsavers Steunt in het leven geroepen. Dankzij de stichting kunnen we lokale liefdadigheidsinstellingen, goede doelen en verenigingen ondersteunen. Zo geeft Specsavers iets waardevols terug aan de lokale gemeenschap.

Stichting Specsavers Steunt

Voor de oogzorg van morgen

Steeds meer Nederlanders krijgen te maken met slechtziendheid en ook blindheid. Dit komt voornamelijk door de vergrijzing en de stijging van het aantal mensen met diabetes. Wie sterk bijziend is, heeft een sterk verhoogde kans om later ernstig slechtziend te worden door een oogziekte.

Specsavers heeft de ambitie om Nederlanders bewust te maken van het belang van professionele, gediplomeerde oogzorg. Dit sluit naadloos aan bij de visie en het werk van Oogfonds. Door onze krachten te bundelen, zetten we ons samen in voor de oogzorg van morgen.

Oogfonds

Bedankt Veteranen!

Specsavers wil alle Nederlandse veteranen bedanken voor hun inzet en moed. Om onze dankbaarheid en respect uit te dragen en te blijven tonen, zijn we officieel sponsor van de Nederlandse Veteranendag. Daarom kunnen alle Veteranen, op vertoon van uw officiële Veteranenpas, in alle Specsavers-winkels flinke korting en voordeel ontvangen op een bril of hoortoestel! Uiteraard kunt u voor deze aanbieding de vergoeding van uw zorgverzekering gebruiken.

Veteranenactie

Annual Report 2018

In dit rapport worden enkele resultaten uitgelegd van de afgelopen 12 maanden. Onze toewijding aan corporate verantwoordelijkheid blijft een integraal onderdeel van de manier waarop we werken, daarom zijn wij voortdurend bezig met de verbetering van lokale gemeenschappen, ethische handel en het beschermen van het milieu.