Privacybeleid

Privacybeleid

Je kunt erop vertrouwen dat wij voor je ogen zorgen. Je kunt er ook op rekenen dat wij je persoonsgegevens veilig bewaren. 

Het privacybeleid van Specsavers betekent dat we met respect omgaan met de persoonsgegevens die je ons verstrekt of die we verzamelen in verband met je oogonderzoeken, bij de aankoop van onze producten of diensten en bij de andere contacten die je met ons hebt. 
 

 1. Over Specsavers
 2. Welke persoonsgegevens worden er verzameld?
 3. Waarom en hoe wordt deze informatie gebruikt?
 4. Hoelang worden de gegevens bewaard?
 5. Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?
 6. Op welke basis worden de persoonsgegevens verwerkt?
 7. Cookiebeleid van Specsavers
 8. Hoe werk je persoonsgegevens bij of wijzig je ze?
 9. Welke rechten heb je?
 10. Welke opties heb je?
 11. Bescherming persoonsgegevens
 12. Update van het privacybeleid van Specsavers
 13. Contact

 

 1. Over Specsavers 

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor hoe en waarom je persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en opgeslagen. 

In dit privacybeleid betekent elke verwijzing naar Specsavers, wij, ons of onze de verschillende leden van de Specsavers Group, met inbegrip van alle hieronder vermelde bedrijven

 • Elke Specsavers winkel is een bedrijf binnen de Specsavers Group. De gegevens van elk winkelbedrijf zijn in de desbetreffende winkel beschikbaar.
 • Specsavers International B.V. (een in Nederland gevestigde vennootschap onder nummer 02334162 met statutaire zetel te Bisonspoor 4004 3605 LV Maarssen, Nederland)
 • Specsavers Hearcare Netherlands B.V. (een in Nederland gevestigde vennootschap onder nummer 32117228 met statutaire zetel te Bisonspoor 4004 3605 LV Maarssen).
 • Specsavers Optical Group Limited (een in Guernsey gevestigde vennootschap met ondernemingsnummer 12294 en met statutaire zetel te La Villiaze, St Andrews, Guernsey GY6 8YP)

Als je vragen hebt over het beheer van je persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar dataprotection@specsavers.com of neem contact op met de functionaris gegevensbescherming van Specsavers via: Data Protection Office, Forum 6 Parkway, Solent Business Park, Whiteley, Hampshire, PO15 7PA, VK. 

In dit privacybeleid betekent elke verwijzing naar je en jou de persoon wiens persoonsgegevens we verzamelen, gebruiken en verwerken (klant in een Specsavers-winkel of online gebruiker van de Specsavers-website). Dit omvat iedereen die contact met ons opneemt in verband met de producten en diensten die we leveren of anderszins contact met ons heeft, bijvoorbeeld via onze website www.Specsavers.nl (de website) of in onze winkels. 

 1. Welke persoonsgegevens worden er verzameld?

We kunnen informatie over je verzamelen en verwerken, waaronder:

 • je naam 
 • je geboortedatum en burgerservicenummer, je telefoonnummers (inclusief mobiel telefoonnummer), je e-mailadres en postadres, je relevante gezondheidsgegevens, waaronder
  (a) huidige en eerdere informatie over de gezondheid van de ogen of gehoor, de algemene gezondheidstoestand en de voorschriften voor brillen of contactlenzen of gehoortoestellen;
  (b) informatie over medicatie; en 
  (c) de correspondentie tussen je opticien of audicien en je huisarts of oogarts over de resultaten van je oogonderzoeken en visuele tests;
 • je betalingsgegevens 
 • informatie over werk/levensstijl/rijbewijs
 • informatie over de recepten die je zijn voorgeschreven door een professionele zorgverlener of huisarts 
 • informatie die je hebt verstrekt bij het invullen van formulieren op de website van Specsavers 
 • Informatie over bezoeken aan de website en de acties die je op de website uitvoert
 • je aankoopgeschiedenis en voorkeuren
 • alle informatie en/of foto's die we ontvangen wanneer je gebruikmaakt van de virtuele proefbriltechnologie van Specsavers; 
 • foto's genomen via bewakingscamera's of andere beveiligingssystemen in onze winkels
 • eventuele andere informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt

Deze gegevens worden voornamelijk op vrijwillige basis bij je verzameld, maar we kunnen ze ook legaal verkrijgen uit andere bronnen, zoals:

 • andere zorgverleners, 
 • instellingen of personen die je gemachtigd hebt om namens jou informatie te verstrekken (bijvoorbeeld ouders of wettelijke voogden); 
 • externe dienstverleners; 
 • de overheid, belastingdiensten of rechtshandhavingsinstanties en andere derden. 

Dergelijke informatie kan ook worden gecombineerd met informatie uit openbare bronnen. 

We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen als je andere websites of diensten van de Specsavers Group gebruikt. 

 1. Waarom en hoe wordt deze informatie gebruikt?

We verwerken je persoonsgegevens om je de best mogelijke oog-/gehooronderzoeken en -tests en klantervaringen in zijn algemeenheid te bieden. We verwerken je persoonsgegevens alleen als we daarvoor een wettelijke basis hebben. Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens op basis van het volgende;

Legitieme belangen vormen onze rechtsgrondslag om te garanderen dat we een professionele opticiensdienst verlenen en op basis daarvan verwerken we je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om oog-/gehooronderzoeken en virtuele tests uit te voeren 
 • Om op maat gemaakte brillen of contactlenzen of gehoortoestellen te produceren en leveren 
 • Om een oog-/gehooronderzoek te plannen 
 • Om je een bevestiging van je afspraak per e-mail en sms te sturen als je online bestelt. We sturen je ook kort voor de afspraak een herinnering
 • Om je herinneringen te sturen voor oog-/gehooronderzoek, omdat veranderingen in je zicht meestal heel geleidelijk plaatsvinden, zodat regelmatig oogonderzoek belangrijk is
 • Om je communicatie te sturen over de gezondheid van je ogen of gehoor, evenals informatie over opties om je zicht te corrigeren.
 • Om contact met je op te nemen over wijzigingen in onze diensten die voor je van belang kunnen zijn
 • Om je communicatie te sturen over je gezondheidsinformatie, speciale aanbiedingen en kortingen welke relevant voor je zijn.
 • Om je klanttevredenheidsenquêtes te sturen, zodat we onze dienstverlening aan jou voortdurend kunnen verbeteren 
 • Om de ervaring van onze klanten in de winkel te onderzoeken en te begrijpen , verzameld door middel van klantenquêtes, cookies, onderzoek en analyses om ons te helpen onze service te verbeteren. Dit helpt ons om de sterke en zwakke punten van onze klantenservice vast te stellen 
 • Om gegevens voor onderzoek en statistieken te verzamelen om de algemene kennis over ooggezondheid en onze eigen producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren
 • Om gegevens te verzamelen van geaccepteerde cookies en uit andere gegevensstromen, zoals vermeld in paragraaf 7 hieronder
 • Om te kunnen reageren op klachten, vragen en tegen ons ingediende vorderingen
 • Om de veiligheid en zekerheid van onze klanten in onze winkels te garanderen

Contractuele verplichtingen vormen onze rechtsgrondslag voor de naleving van de overeenkomsten die we met je hebben gesloten en op basis daarvan verwerken we je persoonsgegevens voor het volgende:

 • Om onze producten en diensten te leveren
 • Om betalingstransacties uit te voeren bij de aankoop van onze goederen en diensten
 • Om je creditcard- of betaalkaartgegevens te verwerken bij het betalen voor goederen en diensten of in verband met terugbetalingen
 • Om je online account te beheren.
 • Om te voldoen aan andere verplichtingen die we op grond van ons contract met jou hebben

Wettelijke verplichtingen zijn onze rechtsgrondslag waar we bijvoorbeeld onderworpen zijn aan een wettelijke of regelgevende verplichting en op basis daarvan kunnen we je persoonsgegevens verwerken en delen met: 

 • We kunnen je gegevens delen met andere opticiens, oogartsen, audiciens, KNO-artsen of andere zorgverleners 
 • We kunnen informatie verstrekken in verband met verzoeken of claims die we ontvangen van relevante autoriteiten
 • We kunnen je gegevens delen met andere derden die een wettelijk recht op toegang hebben (zoals de politie, onze verzekeringsmaatschappijen en externe accountants)
 • We kunnen je gegevens delen met autoriteiten of bedrijven die je persoonsgegevens bijwerken, zoals wijzigingen in contactgegevens of meldingen van overlijden
 • We kunnen je gegevens verwerken als je ons om een kopie van je gegevens vraagt. Dit staat bekend als een 'inzageverzoek' en is een van de rechten die je hebt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • We kunnen je persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze verantwoordelijkheden als geregistreerde optometristen 
 • We kunnen je gegevens delen om fraude te voorkomen en op te sporen en om de veiligheid van onze medewerkers, klanten en andere leden van het publiek te beschermen
 • We kunnen je persoonsgegevens delen om te voldoen aan onze bedrijfsverantwoordelijkheden, inclusief in verband met bedrijfsfusies en bij de aankoop of verkoop van activa

In overeenstemming met onze rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen er momenten zijn waarop we je persoonsgegevens anonimiseren. Dit betekent dat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om je te identificeren, worden verwijderd, zodat je niet langer geïdentificeerd kunt worden. We kunnen deze geanonimiseerde informatie gebruiken:

 • voor statistisch onderzoek en publicatiedoeleinden; en
 • om toekomstige behandelingen en de nauwkeurigheid van kerntechnologieën in de gezondheidszorg te ontwikkelen en verbeteren (zoals camera's die oogziekten registreren en aanverwante producten en geneesmiddelen).

Toestemming is onze rechtsgrondslag waarbij we je uitdrukkelijke toestemming vragen om je gegevens te verwerken voor het volgende:

 • Om je persoonsgegevens te verwerken binnen de Specsavers Group.
 • Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd.
 • Wanneer je foto's of video-opnames gebruikt om persoonlijke ervaringen in de winkel te delen 
 • Wanneer je gebruikmaakt van onze online service 'Probeer je bril uit'
 1. Hoelang worden de gegevens bewaard? 

Wij en andere juridische entiteiten binnen de Specsavers-groep, zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang dit redelijk, noodzakelijk of bepaald is in bijvoorbeeld de gezondheidswetgeving. Het kan dus nodig zijn om uw persoonlijke gegevens op te slaan om producten en of diensten te leveren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen dan wel in het kader van claims tegen Specsavers / Louis Nielsen. Zodra is vastgesteld dat er geen wettelijke basis (meer) bestaat voor het opslaan van uw (persoons)gegevens, worden deze verwijderd of geanonimiseerd.

Wij anonimiseren uw (persoons)gegevens zodat deze u, direct noch indirect kunnen identificeren in de volgende gevallen: voor (toekomstig) wetenschappelijke en historische onderzoeksdoeleinden met betrekking tot gezondheid, evenals voor analytische en statistische doeleinden met het oog op de ontwikkeling en verbetering van studies en behandelingen.

 1. Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

We kunnen je persoonsgegevens delen met andere leden van de Specsavers Group voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet. 

Elke Specsavers-winkel wordt beheerd door een bedrijf van de Specsavers-groep. Wanneer je een product of dienst bestelt in een winkel, is die winkel de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens. Ook andere onderdelen van de Specsavers Group kunnen deze informatie, inclusief eventuele gezondheidsgegevens, namens de winkel verwerken. De Specsavers Group levert IT-, marketing- en andere diensten aan alle winkels en verwerkt persoonsgegevens in verband daarmee. 

We kunnen je persoonsgegevens in de volgende gevallen doorgeven aan derden: 

 • We maken gebruik van derden om ons te helpen bij de verwerking van persoonsgegevens, maar zij mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden. We kunnen dergelijke informatie die we van derden ontvangen, gebruiken om onze klantendatabases aan te vullen, te verbeteren en uit te breiden. 
 • We kunnen persoonsgegevens doorgeven aan gezondheidsautoriteiten 
 • We kunnen persoonsgegevens doorgeven aan externe diensten en organisaties, waaronder de politie en andere wetshandhavingsinstanties, om fraude en strafbare feiten te voorkomen en te onderzoeken. Deze externe partijen kunnen de informatie die we aan hen hebben verstrekt vergelijken met openbare en privédatabases en kunnen een overzicht van dergelijke controles bijhouden voor toekomstige veiligheidscontroles. 
 • We kunnen persoonsgegevens doorgeven aan onze verzekeraars als er een vordering is of zou kunnen worden ingediend tegen een bedrijf van de Specsavers Group.
 • Als we een bedrijf of bepaalde activa verkopen of kopen, kunnen we de persoonsgegevens van klanten doorgeven aan de potentiële verkoper of koper 
 • Als wij of onze activa worden overgenomen door een derde (of na een reorganisatie binnen de groep), kunnen de persoonsgegevens van klanten deel uitmaken van de overgedragen activa. 
 • We kunnen bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan je werkgever als je naar ons bent doorverwezen door onze corporate klanten.
 • We kunnen je persoonsgegevens doorgeven aan derden 
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting (inclusief rechterlijke bevelen); of 
  • om onze Algemene Aankoopvoorwaarden of andere overeenkomsten die we met je hebben af te dwingen; of 
  • om de rechten, eigendommen en veiligheid van Specsavers of gelijkwaardige zaken van onze klanten, medewerkers of derden te beschermen.  
 • We kunnen je gegevens delen met advertentienetwerken en/of sociale media om via deze netwerken/platforms relevante advertenties voor je te selecteren en te tonen.
 • We kunnen een geanonimiseerde versie van je persoonsgegevens en/of klinische testresultaten delen met externe leveranciers van apparatuur en technologie of onderzoeksprojecten van derden om: 
  • de best mogelijke oogonderzoeken en -tests te leveren 
  • ons en deze leveranciers te helpen de producten en testapparatuur voortdurend te verbeteren 
  • bij te dragen aan klinisch onderzoek.
    
 1. Op welke basis worden de persoonsgegevens verwerkt?

Soms is het nodig om je persoonsgegevens te delen met onze zakenpartners of andere leden van de Specsavers Group die diensten aan ons leveren. 

Dit kan betekenen dat we je gegevens kunnen delen buiten het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Het delen kan bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten. Houd er rekening mee dat wanneer er informatie wordt gedeeld buiten het Verenigd Koninkrijk, de EU en de EER, deze kan worden verwerkt in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Als we je persoonsgegevens buiten het Verenigd Koninkrijk, de EU of de EER moeten delen, zorgen we ervoor dat de overdracht in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming in de vorm van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules voor de overdracht van gegevens uit de EU. Waar nodig zullen we aanvullende maatregelen nemen om je gegevens te beschermen. Deze clausules en eventuele aanvullende maatregelen zorgen ervoor dat je gegevens op dezelfde manier worden beschermd als in het Verenigd Koninkrijk, de EU en de EER. 

Als je een kopie van onze standaardcontractbepalingen wilt ontvangen, schrijf dan naar het Data Protection Office, Forum 6 Parkway, Solent Business Park, Whiteley, Hampshire, PO15 7PA, VK
Voor de bescherming van gegevens heeft Specsavers ook een verantwoordelijke in dienst binnen de Europese Unie, die bereikbaar is via dataprotection@specsavers.com 

 1. Cookiebeleid van Specsavers

Cookies zijn kleine stukjes informatie die op je apparaat worden opgeslagen wanneer je een website bezoekt of een app gebruikt. Wij gebruiken onder andere cookies om onze website goed te laten werken. Je kunt deze cookies niet weigeren. We gebruiken ook cookies voor onze reclame- en marketingactiviteiten. Het is wel mogelijk om deze cookies te weigeren. Meer informatie vind je in ons Cookiebeleid.

 1. Hoe werk je persoonsgegevens bij of wijzig je ze?

Je kunt je persoonsgegevens bijwerken of wijzigen in je lokale winkel, door in te loggen op Mijn pagina (als je een geregistreerde online klant bent) of door contact op te nemen met je winkel of de klantenservice. 

 1. Welke rechten heb je?

Je hebt bepaalde rechten zoals geregistreerd bij Specsavers, waaronder de mogelijkheid om:

 • toegang te krijgen tot je persoonsgegevens (we kunnen hiervoor een vergoeding in rekening brengen voor zover dit wettelijk is toegestaan) 
 • je persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn 

Je kunt ons ook vragen om:

 • Te stoppen met het verwerken van je persoonsgegevens
 • Je persoonsgegevens te verwijderen

Deze laatstgenoemde rechten vereisen dat we je persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden verzameld en dat we niet onderworpen zijn aan specifieke wettelijke bewaarverplichtingen, bijvoorbeeld uit hoofde van gezondheids- of belastingwetgeving.
Als je gebruik wilt maken van deze rechten, neem dan contact met ons op via een webformulier op onze website of neem contact op met onze klantenservice. Ten slotte kun je een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 1. Welke opties heb je?

Specsavers kan uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen in verband met onze producten en diensten.

Om ervoor te zorgen dat u uitstekende gezondheidszorg blijft ontvangen, sturen wij u niet-marketingmateriaal, zoals herinneringen voor afspraken en mededelingen om u eraan te herinneren wanneer uw huidige voorschrift verloopt.

U kunt uw marketingvoorkeuren op elk moment wijzigen in de winkel of door u aan te melden bij Mijn Account (als u een geregistreerde online klant bent).

U kunt ervoor kiezen om geen marketing-e-mails meer van ons te ontvangen door de afmeldlink en instructies te volgen op de respectieve marketing-e-mails die wij naar u zenden.

 1. Bescherming persoonsgegevens

We gebruiken verschillende soorten beveiligingstechnologieën en -procedures om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik.

 • Versleuteling, wat betekent dat informatie verborgen is zodat deze niet kan worden gelezen zonder speciale kennis (zoals een wachtwoord). Dit gebeurt met een geheime code (cypher). De verborgen informatie wordt 'versleuteld' genoemd.
 • Gebruik van een andere ID voor je, zodat we delen van je persoonsgegevens kunnen verbergen.
 • Controle van toegang tot systemen en netwerken. Dit stelt ons in staat om te voorkomen dat personen die geen toestemming hebben om je persoonsgegevens te bekijken, toegang krijgen.
 • Training van onze medewerkers om ze te leren hoe ze met persoonsgegevens moeten omgaan en hoe en wanneer ze iets moeten melden als er iets misgaat.
 • Regelmatig testen van onze technologie en manieren van werken, inclusief zorgen dat onze winkelteams op de hoogte blijven van de laatste beveiligingsupdates.

Wij hebben geen invloed op de inhoud van websites van derden of de functies waarnaar op onze website is gelinkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze derden, voor hun praktijken betreffende de bescherming van persoonsgegevens of voor verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit je gebruik van dergelijke websites of functies. 

 1. Update van het privacybeleid van Specsavers

We zullen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Eventuele updates zijn van kracht vanaf het moment dat ze op onze website worden gepubliceerd. 

 1. Contact

Sommige verzoeken kunnen het efficiëntst worden afgehandeld door je lokale winkel. Zij helpen je graag met:

 • Naam, adres of contactgegevens wijzigen
 • Laatste oogonderzoek opvragen


Als je echter een verzoek wilt indienen in het kader van de AVG, kun je dit doen via dit www.specsavers.nl/persoonlijkedata.

Als je vragen hebt over het privacybeleid van Specsavers, stuur dan een e-mail naar dataprotection@specsavers.com of neem contact op met de functionaris gegevensbescherming van Specsavers via: Data Protection Office, Forum 6 Parkway, Solent Business Park, Whiteley, Hampshire, PO15 7PA, VK 

Laatst geüpdatet op 5 januari 2024