Omgaan met gehoorverlies

Mannen onderschatten impact van gehoorverlies

Momenteel krijgen mannen, vergeleken met vrouwen, al op jongere leeftijd te maken met een afname van het gehoor. Dit komt onder meer door het gebrek aan gehoorbescherming in hun werkzame verleden. Maar mannen (55+) onderschatten de impact van gehoorverlies op de kwaliteit van hun leven behoorlijk. Met alle gevolgen van dien, waaronder een vergrote kans op psychische klachten en belemmeringen op sociaal vlak. Gemiddeld wachten mannen langer dan vrouwen met het zoeken naar een oplossing.

“Wat veel mannen zich niet realiseren bij uitstelgedrag, is dat de consequenties van slechthorendheid veel verder gaan dan de kwaal zelf. Zo krijgen slechthorenden in het algemeen op den duur vaker gezondheidsproblemen en ervaren ze vaker gevoelens van eenzaamheid en sociale isolatie. Ook ervaren ze frequenter een gebrek aan emotionele steun en voelen zij zich meer buitengesloten van het familieleven.”
René van der Wilk, psycholoog gespecialiseerd binnen de audiologische branche

Top 5 verbeteringen na aanpak gehoorverlies

Gehoorverlies leidt onder meer tot spraakverwarring, onbegrip, frustratie en irritatie die hoog kunnen oplopen. Mannen die hun gehoorverlies lange tijd niet erkenden merken, sinds gebruik van een hoortoestel, een aanzienlijke verbetering in de interactie met hun omgeving. Na gebruik van een hoortoestel kregen/hadden zij minder

  1. …vaak de vraag om iets te herhalen
  2. …last van spraakverwarring
  3. …last van frustratie omdat ze niet begrepen werden
  4. …moeite om vrouwen en kinderen te verstaan
  5. …irritaties in de huiselijke sfeer

Wilt u iemand helpen?

Meestal heeft de omgeving al eerder door dat er sprake is van gehoorverlies. U kunt helpen door het gesprek aan te gaan.

Wij geven u een aantal tips.

Deskundig advies

Het ís moeilijk om te accepteren dat je gehoor achteruit gaat, men voelt zich vaak nog te jong voor een dergelijke kwaal. Vaak geven mensen aan dat het gehoorverlies niet dusdanig is dat een hoortoestel nodig is. De vraag is of je die afweging zonder deskundig advies zelf kunt maken. Door gehoorverlies tijdig aan te pakken, remt u de achteruitgang en krijgt u sneller grip op de niet te onderschatten psychologische en emotionele impact ervan.

Maak een afspraak