Slechthorendheid kan grote gevolgen hebben voor het sociaal en professioneel functioneren. Het leidt tot verminderde communicatie of extra moeite om goed te communiceren, dit heeft een grote persoonlijke impact, met als gevolg vaak een gebrek aan participatie.

Gehoorschade blokkeert namelijk de communicatie, een wezenskenmerk van de mens. Slechthorenden belanden daardoor vaak in een isolement. De één mijdt feestjes, omdat hij in het geroezemoes de snelle grappen niet kan volgen. Een ander vertoont zich niet meer in het verkeer, omdat hij het verkeersgeluid niet meer hoort.

Op de korte termijn kan dit grote gevolgen hebben in zowel het onderhouden van persoonlijke relaties, als het goed presteren op het werk. Daarnaast kan de impact op cognitieve factoren op langere termijn invloed hebben op het versneld intreden van dementie, een grotere eenzaamheid en een grotere kans op depressies. Het is dus zaak slechthorendheid zo vroeg en zo effectief mogelijk aan te pakken.

Toch wordt een bezoek aan de audicien gemakkelijk uitgesteld en de aanschaf van een hoortoestel al helemaal. Slechts 33% van de mensen met gehoorproblemen draagt een hoortoestel, terwijl 64% aangeeft dat zij dankzij hun hoortoestel meer van het leven genieten.