Vrijwillige terugroepactie

Vrijwillige terugroepactie van CooperVision easyvision easypurpose lenzenvloeistof 

We zijn door fabrikant CooperVision op de hoogte gesteld van een vrijwillige terugroepactie m.b.t. de easyvision easypurpose lenzenvloeistof.  

De kwaliteitstesten van CooperVision hebben uitgewezen dat easypurpose in sommige omstandigheden mogelijk niet voldoende desinfecterend is tegen hoge niveaus van een bepaald gistorganisme. Alhoewel er geen klachten zijn ontvangen hieromtrent en er dus geen bevestigde incidenten zijn te wijten aan onvoldoende desinfectie, wordt deze maatregel uit voorzorg genomen.  

Als u een contactlens-abonnement heeft met de easypurpose lenzenvloeistof, dan sturen we u een alternatieve multifunctionele lenzenvloeistof toe bij uw volgende levering, die door ons wordt aanbevolen om zo uw lenzen te kunnen blijven gebruiken. 

Het is belangrijk dat u uw zachte contactlenzen blijft reinigen en desinfecteren. Stop met het gebruik van de easyvision easypurpose lenzenvloeistof, zodra u een alternatieve vloeistof heeft gevonden. Bewaar alle geopende en ongebruikte flessen, zodat u uw aankoopbedrag terug kunt krijgen via een speciale website. 

We willen het u zo gemakkelijk mogelijk maken om uw geld terug te krijgen. Daarom gebruikt CooperVision het bedrijf Sedgewick, dat gespecialiseerd is in dergelijke gevallen en alle terugbetalingen van klanten zal afhandelen via een speciale website. Dit is de meest effectieve en eenvoudige manier om uw geld terug te krijgen.   

Klik hier om uw geld terug te vragen 

Als u een vraag heeft over het terugbetalingsproces, dan vindt u op de website een speciaal telefoonnummer dat u kunt bellen. 

Wilt u uw vraag liever bespreken met iemand van Specsavers, stuur dan een e-mail naar onlineservice@specsavers.nl, neem contact op met uw Specsavers winkel of bel 088-804 89 00. 

Onze excuses voor het ongemak. 

Voluntary recall of CooperVision easyvision easypurpose contact lens solution 

We have been advised of a voluntary recall by manufacturer CooperVision of its easyvision easypurpose contact lens solution. 

CooperVision’s quality testing determined that the product may not offer appropriate levels of disinfection in some circumstances against high levels of a particular yeast organism. Although no complaints have been received and there have been no confirmed incidence attributed to inadequate disinfection, this action is out of an abundance of caution. 

It is important you continue to clean and disinfect your soft contact lenses. Please cease using your easyvision easypurpose solution once you’ve secured an alternative solution. Please retain any open and unused bottles to obtain your reimbursement through the recall website. 

We want to make it as easy as possible for you to obtain a refund from home, so CooperVision are using third-party company Sedgewick, which specialises in instances like these and can handle all customer reimbursements. This website is the most effective and simple way to obtain your refund. 

Click here to obtain your refund 

If you have a question about the reimbursement process, the live website will include a dedicated support number for you to call. 

If you’d like to discuss this with a member of the Specsavers team, please email onlineservice@specsavers.nl, contact your local store or call 088-804 89 00.  

We apologise for any inconvenience caused.