Vergoedingen zorgverzekeraars voor hoortoestellen - Specsavers audiciens

Vergoedingen zorgverzekeraars

Sinds 1 januari 2013 wordt uw hoortoestel niet meer volledig, maar voor 75% vergoed door uw basisverzekering. Deze vergoeding wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd, in de Specsavers winkel zelf betaalt u een eigen bijdrage van 25%.

De voorwaarden voor vergoeding

Er gelden een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vergoeding door uw zorgverzekeraar, ongeacht uw zorgverzekering:

  • het hoortoestel wordt geleverd door een gecontracteerde leverancier.
    Specsavers heeft contracten met alle zorgverzekeraars en hun sublabels, u kunt dus altijd bij ons terecht.
  • u kiest een hoortoestel uit de wettelijk verplichte categorie.
    Het nieuwe ZN-indicatieprotocol (Zorgverzekeraars Nederland) bepaalt van welke categorie hoortoestellen u gebruik kunt maken. Op basis van een door u ingevulde vragenlijst en een aantal uitgebreide gehoortesten, wordt uw zorgvraag en de bijbehorende categorie bepaald. U komt in aanmerking voor een vergoeding voor hoortoestellen uit de basisverzekering indien u aan een oor meer dan 35 dB gehoorverlies heeft, ongeacht het functioneren van uw andere oor.
  • de leverancier houdt zich aan de werkwijze volgens het ZN-indicatieprotocol.
    Iedere audicien die u raadpleegt zal u daardoor een hoortoestel uit dezelfde categorie voorstellen. De keuze voor het hoortoestel gebeurt op basis van ‘functiegerichte aanspraak’: een eenvoudige hooroplossing waar het kan, een complexe hooroplossing waar het nodig is.

De voorwaarden van uw zorgverzekering

De voorwaarden van uw zorgverzekering kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar, deze verschillen per aanbieder. Wel zijn de prijzen (eigen bijdragen) per categorie bij ons bekend, die kunt u op deze website of in de winkel raadplegen.

Eigen risico

Graag wijzen we u erop, dat de vergoeding op hoortoestellen vanuit uw basisverzekering wordt uitgekeerd. Boven op de eigen bijdrage die u betaalt, gaat de vergoeding daardoor ook van uw eigen risico af, tenzij u dit in 2014 reeds volledig verbruikt heeft.